AOI računalniške rešitve d.o.o.

Skladnost programske opreme AOI s Pravilnikom o zahtevah za računalniške programe

 

V Uradnem listu 35/2013 (26.4.2013) je bil objavljen Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov ("Pravilnik") (sprememba Pravilnika UL RS 57/13, 5.7.2013).

Pravilnik je začel veljati s 1.7.2013 in določa, da mora zavezanec za davek, ki za izdajanje in hrambo računov pri gotovinskem poslovanju uporablja računalniške programe ali elektronske naprave, na zahtevo davčnega organa predložiti izpis podatkov o izdanih računih v vsebini, obliki in na način, kot ga določa pravilnik.

V 38. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2, UL RS 13/2011-UPB4, 32/2012 in 94/2012) pa je določilo, da zavezanec za davek ne sme imeti ali uporabljati računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršnokoli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb. Zavezanec za davek mora zagotoviti izpis izvornih podatkov in vseh sprememb izvornih podatkov, če je do takih sprememb prišlo.

Navedeno je še posebej pomembno za uporabnike programa AOI Blagajna, ki je Point-Of-Sale (POS) modul programske opreme AOI Podjetje.

Preberite več: Skladnost programske opreme AOI s Pravilnikom o zahtevah za računalniške programe

Nov cenik internetnih gostovanj

Obveščamo vas, da smo s 1.7.2013 prenovili pakete gostovanj in uvedli štiri nove pakete gostovanj. Novi paketi po ugodnih cenah prinašajo več prostora in več vključenega prenosa podatkov na spletnih straneh.

Za obstoječe naročnike se cene in nastavitve paketov ne bodo spremenile. V kolikor pa želite svoj izbrani paket gostovanja spremeniti na katerega od novih paketov, nas kontaktirajte.

Priloge:

Cenik internetnih paketov, veljavnost 1.7.2013

Obvestilo - Nove davčne stopnje s 1.7.2013

 

1.7.2013 se nezadržno približuje, s tem pa tudi nove davčne stopnje, 22% ter 9,5%.

Pripravili smo nove različice programov, ki so pripravljene na nove davčne stopnje. Seznam različic je prikazan na spodnjem seznamu. Priporočamo, da uporabniki starejših različic programov AOI Podjetje čim prej poskrbite za nadgradnjo, saj je za vse račune, izdane po 1.7.2013 obvezna uporaba novih davčnih stopenj.

Seznam različic programske opreme, pripravljene na nove davčne stopnje:

Program Podprta različica (št. builda)
Blagajna 3.38 (187)
Delovni nalogi 5.50 (306)
Knjiga prejetih računov 1.70 (405)
Računi 7.70 (578)
Saldakonti z GK 4.40 (558)
Skladiščno poslovanje 8.46 (797)

Preberite več: Obvestilo - Nove davčne stopnje s 1.7.2013