AOI računalniške rešitve d.o.o.

Spremembe izvoza podatkov o izdanih računih za FURS

 

V Uradnem listu 18/16 z dne 4.3.2016 je bil objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov, s katerim je bila spremenjena oblika zapisa podatkov v datoteke IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT s podatki o izdanih računih.

Nova oblika zapisa podatkov je stopila v veljavo 1. julija 2016.

Izpis podatkov v novi obliki je v AOI Blagajni vgrajen od različice 3.66.242 dalje.

Postopek priprave in izvoza podatkov se ni spremenil in ostaja dostopen preko menija Izpisi in pregledi | Izvoz podatkov FURS .

Vsem uporabnikom AOI Blagajne priporočamo, da poskrbijo za nadgradnjo programske opreme na različico 3.66 build 242 ali novejšo.

V primeru vprašanj glede zahtevanih sprememb se lahko obrnete na nas preko kontaktnega obrazca ali telefonske številke 059 072 200.

Uvedba davčnih blagajn

 

Državni zbor je 15. julija 2015 sprejel Zakon o davčnem potrjevanju računov (UL RS 57/15), ki med drugim uvaja obveznost potrjevanja računov, ki so plačani z gotovino, pri Finančni upravi RS po predpisanih postopkih.

Postopki potrjevanja in drugih obveznih lastnosti elektronskih naprav za izdajo računov so podrobneje določeni v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov z dne 13.8.2015 (UL RS 60/15).

Za gotovinsko plačilo štejejo vsi načini plačil, ki niso neposredno nakazilo na transakcijski račun (gotovina, kreditne kartice, čeki itd.). Potrjevanje računov bo obvezno od 2. januarja 2016 (prostovoljna vključitev od decembra 2015 dalje), določeno pa je prehodno obdobje 2 let za tiste zavezance, ki uporabljajo vezano knjigo računov, potrjeno pri FURS.

Za potrjevanje računov se bo uporabljal namenski elektronski podpis (certifikat), ki ga bo za te namene zavezancu izdalo Ministrstvo za javno upravo.

 

Preberite več: Uvedba davčnih blagajn

Povečano število okužb z "izsiljevalskimi" virusi

V zadnjem času se je ponovno povečalo število okužb z "izsiljevalskimi" virusi (ransomware), kot sta TeslaCrypt in CryptoWall.

Po okužbi ti virusi zašifrirajo datoteke na računalniku in tudi na povezanih omrežnih pogonih, z močno enkripcijo.

Vsem uporabnikom svetujemo izredno previdnost pri odpiranju priponk v sporočilih, ne le od neznanih uporabnikov, temveč tudi od znanih pošiljateljev.

Preberite več: Povečano število okužb z "izsiljevalskimi" virusi

Izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju od 1.2.2015

 

V Uradnem listu RS 90/2014 z dne 15.12.2014 je bila objavljena sprememba Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2H).

Novi 31.a člen ZDavP-2 določa, da je zavezanec za davek, ki izda račun pri gotovinskem poslovanju brez uporabe računalniškega programa oziroma elektronske naprave, ki ustreza pogojem 38. člena ZDavP-2, račun dolžan izdati samo z uporabo posebne vezane knjige računov - VKR, ki jo je pred uporabo potrdil pri davčnem organu.

Cilji novega 31.a člena ZDavP-2 so omejiti možnosti zlorab pri gotovinskem poslovanju poslovnih subjektov, zmanjšati obseg sive ekonomije in doseči večji obseg obračunanih in plačanih davkov.

Preberite več: Izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju od 1.2.2015